EXL
над 300 служителя
General Ledger with German Language
Business Park Sofia
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.
VCD