ТУР ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Гглавен готвач
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.
VCD