Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“
Главен експерт/ключов верификация на разходите и финансова отчетност
София
длъжност на пълно работно време

Главен експерт/ключов верификация на разходите и финансова отчетност

София длъжност на пълно работно време

За нас

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” е създадена през 2002 г. като единствен управител на железопътната инфраструктура в България. Днес е най-голямото държавно предприятие с численост над 10 000 служители.
Компанията търси да назначи мотивиран и амбициозен кандидат за позиция Главен експерт/ключов верификация на разходите и финансова отчетност в Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекти „Гарови комплекси и терминали” в Централно управление на ДП НКЖИ.

Отговорности

 Участва в управлението, планирането, организацията и контрола на подготовката и изпълнението на проектите;
 Подготвя документи за верификация на разходите по проектите;
 Отговаря за подготовката, управлението и изпълнението в част „финансова отчетност и управление” на проектите, възложени на звеното;
 Изготвя финансови справки, финансов контрол;
 Участва в подготовката на документи по възлагане на обществени поръчки за изпълнение на проектите;
 Участва в комисии за избор на Изпълнители за реализиране на проектите;
 Изготвя формуляри за кандидатстване за финансиране на проектите със средства от ЕФСУ и други международни финансови институции;
 Следи и координира спазването на бюджета по проектите и сключените по тях договори.

Изисквания и необходими умения

Образование: Висше, с образователно-квалификационна степен „магистър”
Квалификационни изисквания: Професионална квалификация „икономист”
Професионален опит: 3 години в дейността
Владеене на английски език.

Ние Ви предлагаме

 Кариерно развитие;
 Постоянен и дългосрочен ангажимент по трудов договор;
 Ваучери за храна;
 Карта за безплатно пътуване по цялата жп мрежа в страната;
 Почивки в планински и морски бази на преференциални цени;
 Еднократни социални суми;
 Въвеждащо обучение и безплатни последващи обучения;
 Допълнително пенсионно осигуряване;
 Медицинско обслужване и профилактика.

Информация за контакт

Телефон: 02/932 2195

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner