Общинска Банка
Главен експерт в Дирекция „Риск“
София
длъжност на пълно работно време

Главен експерт в Дирекция „Риск“

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

• Оказва съдействие в разработването и изпълнението на стратегиите и плановете за въвеждане на вътрешни модели за управление на кредитния риск;
• Участва в процеса по изчисляването на очаквани кредитни загуби;
• Участва в процеса по изготвяне на стрес тестове за кредитния риск;
• Участва в процеса по изготвяне на Вътрешен анализ на адекватността на капитала;
• Участва в процеса по изготвяне на План за възстановяване на Банката;
• Участва в процеса по разработване и внедряване на програмни продукти, свързани с управлението на кредитния риск и изчисляването на очаквани кредитни загуби;
• Участва в разработването и въвеждането на нови кредитни продукти;
• Извършва анализ на тенденциите на значителни или възникващи рискове
• Участва в оптимизирането на капиталовата позиция чрез моделиране на кредитния риск;
• Наблюдавайте ефективността на използваните стратегии и препоръчва подобрения

Изисквания и необходими умения

• Образование : Висше в областта на икономика, статистика, математика или свързани с тези области науки;
• Професионален опит: минимум 1 година опит в банковата сфера;
• Опит в областта на управление на кредитния риск, разработването на модели за оценка и управление на кредитния риск
• Управлението и обработването на големи масиви от данни ще се счита за предимство
• Теоретични и практически познание в областта на управлението на риска, управлението на кредитния риск, регулаторната и правна рамка, свързана с управлението на риска
• Отлична компютърна грамотност – MS Office - Word, Excel, Power Point. SQL, R, Paiton ще се считат за предимство
• Отлични аналитични умения – както технически, така и теоретични
• Чужди езици: владеене на английски език – писмено и говоримо;
• Умения за работа в екип

Ние Ви предлагаме

Банката предлага:

• Възможност за развитие в авторитетна и стабилна финансова институция;
• Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
• Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията;
• Динамична и интересна работа в екип от професионалисти.

Необходими документи за кандидатстване:

• Актуална автобиография

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете документите си в срок до 08.04.2023 г. по електронна поща на адрес: jobs@municipalbank.bg или с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 6, до отдел „Човешки ресурси“.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово правоотношение и сключване на трудов договор. Общинска банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на „Политика за поверителност и защита на личните данни“ в Общинска банка АД, достъпна на официалния адрес на Банката, както и във финансовите й центрове.

В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо.
JobTiger Banner
JobTiger Banner