Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“
Главен експерт в служба „Трудова медицина”
София
длъжност на пълно работно време

Главен експерт в служба „Трудова медицина”

София длъжност на пълно работно време

За нас

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” е създадена през 2002 г. като единствен управител на железопътната инфраструктура в България. Днес е най-голямото държавно предприятие с численост над 10 000 служители.
Компанията търси да назначи мотивиран и амбициозен кандидат за позиция Главен експерт в служба „Трудова медицина” в Централно управление на ДП НКЖИ.

Отговорности

• Извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи от регион Южна България;
• Координира и организира поддържането на електронна база данни на здравните досиета;
• Контактува с Транспортните болници в България за осъществяване на дейността по осигуряване на предварителни и профилактични медицински прегледи на работещите в съответния регион;
• Предоставя информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите в региона;
• Обработва данните от прегледите и изготвя заключения за пригодността на работещите да упражняват съответната длъжност;
• Участва в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите от региона;
• Съвместно с лекар от службата изготвя становища по спорни случаи за пригодността на служители да изпълняват определена длъжност.

Изисквания и необходими умения

Образование: Висше, с образователно-квалификационна степен „магистър”
Квалификационни изисквания: Професионална квалификация „магистър по здравен мениджмънт”, „магистър по икономика” или „магистър-инженер”
Професионален опит: 3 години
Компютърна грамотност и умения: Работа със софтуер за службите по трудова медицина (предимство).

Ние Ви предлагаме

• Кариерно развитие;
• Постоянен и дългосрочен ангажимент по трудов договор;
• Ваучери за храна;
• Карта за безплатно пътуване по цялата жп мрежа в страната;
• Мултиспорт карти;
• Почивки в планински и морски бази на преференциални цени;
• Еднократни социални суми;
• Въвеждащо обучение и безплатни последващи обучения;
• Допълнително пенсионно осигуряване;
• Медицинско обслужване и профилактика.

Информация за контакт

Телефон: 0886 798 413

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner