Главен готвач
Монтана
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.

Главен готвач

Монтана длъжност на пълно работно време От 2000 до 3000 лв.

Отговорности

-организира и координира работата в кухнята.
-организира и участва в производството на готварската продукция.
-спазва утвърдената технология и рецептите за състава, количеството и качеството на влаганите продукти.
-разработва съвместно с управителя предлаганите менюта.
-контролира готвачите и кухненските работници за изпълнение на определените менюта.
-следи за правилното използване и поддържане на оборудването и инвентара, и за санитарно-хигиенното състояние на помещенията, внедрява и съблюдава изискванията по системата НАССР.
-изпълнява и други конкретни възложени задачи, свързани с длъжността.
-носи отговорност за вреди от рекламации за некачествена готварска продукция и за липси на продукти и подправки.

Изисквания и необходими умения

- опит в готвенето в ресторант;
- способност за работа в екип на по-високи обороти;
- отговорно отношение към служебните задължения.

Информация за контакт

Телефон: 0898407010

JobTiger Banner