Главен инженер
Варна
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.
 Подходяща за бежанци

Главен инженер

Варна длъжност на пълно работно време От 2000 до 3000 лв.  Подходяща за бежанци

За нас

Главен инженер с опит на работа в жилищно строителство.
Във връзка със строителството на голям нов жилищен проект, търсим опитен главен инженер.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Осъществява технически надзор по изпълнението на строителството и монтажни работи, приемане на работи и завършени обекти.
2. Контролира хода на изпълнението на строителните планове, спазването на обемите, сроковете и качеството на строително-монтажните работи, както и качеството на използваните материали, продукти, конструкции, одобрена проектно-сметна документация, работни чертежи, строителни норми и правила, стандарти, спецификации, норми за охрана на труда.
3. Извършва техническо приемане на завършени СМР и обекти, оформя необходимата техническа документация. Участва в работата на комисии по приемане на строителни проекти и въвеждането им в експлоатация.

Отговорности

1. Резултатите и ефективността на производствената дейност на предприятието в рамките на неговата компетентност.
2. Изпълнение на функционални задължения, както и работата на подчинените отдели на предприятието по въпроси на тяхната производствена дейност.
3. Точна информация за състоянието на изпълнение на работните планове по въпроси от неговата компетентност.

Изисквания и необходими умения

1. Висше професионално (техническо) образование и минимум 5 години трудов стаж на специализирани и ръководни длъжности на жилищни проекти.
2. Разговорен руски език.

Ние Ви предлагаме

Постоянен трудов договор със срок на изпитване 2 месеца.;
Работно време: от понеделник до петък от 9:00 18:00 (с регламентирана почивка от 12:00-13:00 часа);
Коректни трудови отношения, отлични условия на труд;
Сигурност и стабилност.
Ако предложението представлява интерес за Вас, моля, кандидатствайте с актуална Ваша автобиография (CV).

Информация за контакт

Телефон: +359899318868

JobTiger Banner
JobTiger Banner