Главен счетоводител
Пловдив
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Главен счетоводител

Пловдив длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

Фирма търси да назначи главен счетоводител

Отговорности

• Управлява, организира и контролира счетоводната отчетност и финансовата дейност дружеството
• Отговаря за адекватното прилагане на действащата нормативна уредба в страната
• Изготвя счетоводната политика на предприятието
• Ръководи екип
• Извършва годишно счетоводно приключване, изготвя междинни и годишни счетоводни отчети, справки за управлението по показатели
• Представлява компанията пред финансови, данъчни и контролни органи и институции
• Изготвя статистически отчети и формуляри
• Контролира финансовите операции, приходите и разходите, вътрешнофирмената отчетност, стандартите за документооборот и административно-отчетните правила в компанията
• Администрира процеса по изготвяне на заплатите на персонала, изчислява и осчетоводява вноските за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, данък общ доход и данъка към общините
• Представлява дружеството и подготвя документи за проверки от държавната администрация

Изисквания и необходими умения

• Висше икономическо образование
• Минимум 5 години опит като счетоводител, предимство е опит в управление на екип или предишна сходна длъжност
• Отлично познаване на нормативна уредба в областта на счетоводството, данъчното и осигурително законодателство
• Задълбочено познаване и използване на Националите счетоводни стандарти
• Отлична компютърна грамотност и работа с MS Office, Internet, ERP система
• Умение за комуникация
• Управленски умения и умения за организиране дейността на екип

Информация за контакт

Телефон: +359894724199

VCD Banner
JobTiger Banner