Главен счетоводител
София
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.

Главен счетоводител

София длъжност на пълно работно време От 2000 до 3000 лв.

За нас

Ние сме голяма международна компания, предоставяща телекомуникационни услуги, стабилна работа и професионално развитие на нашите служители. Развиваме се на територията на страните от ОНД и Европа!

Във връзка с разширяване предлагаме отворена позиция за „Главен счетоводител“.

Отговорности

Основни отговорности:
Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово - счетоводна дейност на компанията;
Отговаря за спазването на финансовите и счетоводни процедури в съответствие с българското законодателство и вътрешно-фирмените правила;
Отговаря за комуникацията с НАП и органите на държавната администрация;
Съставя и подписва годишния финансово - счетоводен отчет.
Осъществява вътрешен финансов контрол;
Изготвя периодични отчети, справки и анализи към мениджмънта на компанията и собствениците;
Организира и отговаря за съхраняването на счетоводната информация по предвидения в закона ред;
Подготвя всички документи, свързани с трудовото правоотношение, изчислява и плаща трудовите възнаграждения и осигурителни вноски и подава свързаните с това декларация и уведомления към институциите.

Изисквания и необходими умения

Изисквания:
Подходящо висше образование (Счетоводство/Финанси/Финансов контрол);
Професионален опит като главен счетоводител;
Отлично познаване на нормативната уредба в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурително законодателство - ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ДОПК, НСС, МСС, КТ, КСО;
Компютърна грамотност и опит в работата със специализиран финансово-счетоводен софтуер;
Опит при работа с бази данни;
Лоялност;
Конфиденциалност;
Аналитичност;
Знание на руски език (предимство).

Ние Ви предлагаме

Предлагаме:
Възможност за професионално развитие;
Трудов договор;
Мотивиращи условия на труд
Изискано работно място в центъра на София

Информация за контакт

Телефон: 0877317453

JobTiger Banner