HRS Bulgaria
Главен счетоводител
Варна
длъжност на пълно работно време

Главен счетоводител

Варна длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

В HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса.
Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа.

За наш доверен партньор, бързоразвиваща се платформа - онлайн казино, търсим да присъединим: Главен счетоводител


Основни задължения:
Отговаря за цялостната счетоводна дейност на дружеството съгласно счетоводните принципи и вътрешни политики
Изготвяне на годишни финансови отчети и годишни статистически отчети
Изготвяне на справки към БНБ;
Изготвя месечни, тримесечни и годишни финансови отчети по НСС и МСФО;
Издаване на годишни финансови отчети, анализи и прогнози, годишни данъчни декларации, ДДС декларации,
Интрастат;
Изготвяне на месечни декларации по Закона за хазарта;
Извършване на месечни процеси на приключване и съгласуване;
Подготвя и администрира договори с контрагенти;
Подготовка и управление на годишния бюджет, месечния паричен поток и прогнозиране чрез надежден бюджет и процеси на парични потоци и механизми за отчитане;
Изготвя различни отчети, декларации и документация за съответствие с финансовите и счетоводни процедури съгласно българското данъчно законодателство;
Поддържане връзки с одитори, данъчна администрация и други органи за външен контрол.


Изисквания:
Отлично познаване на българското счетоводно и данъчно законодателство;
Добри аналитични, организационни и комуникационни умения;
Внимание към детайла и стриктно спазване на сроковете;
Отлични умения за работа в екип;
Отличен етикет в бизнес комуникацията;
Отлични организационни умения и умения за приоритизиране;
Английски език, включително четене, говорене и писане;

Какво предлагаме:
Отлични условия на работа
Трудов договор и осигуряване
Кокурентно възнаграждение
Възможност за кариерно развитие
Работа в млад и енергичен екип

Не се колебайте! Кандидатсвайте сега !

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

"Ейч Ар Ес Рикрутмънт Сървисиз" ООД притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с №2525 от 26.04.2018 г

Zaplatomer Banner