ПИЕЛДИ7-Е0ОД
Готвач
София
длъжност на непълно работно време
От 1000 до 1500 лв.
VCD