Хардуер инженер
кв. Горубляне
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.

Хардуер инженер

кв. Горубляне длъжност на пълно работно време От 2000 до 3000 лв.

За нас

ФАЦИТ ООД, гр. София е компания с многогодишен опит в областта на проектиране и тестване на клиентски интегрални схеми и електронни модули.
Отделът „Приложна лаборатория“ се занимава с аналогова и цифрова схемотехника: извършва проектиране на печатни платки, програмно осигуряване (firmware) за системи с микроконтролери, тестови платки за оценка и изпитване на проектираните от фирмата интегрални схеми, проектира и настройва тестови системи за производството на електронни модули.
С дейността на фирмата може да се запознаете по-подробно на страницата на сайта ни.

Отговорности

- проектиране на аналогови и цифрови електронни модули;
- програмиране на микроконтролери;
- програмиране на логически матрици (FPGA);
- сглобяване и тестване на прототипи.

Изисквания и необходими умения

- за работа с CAD програма за проектиране на PCB;
- за програмиране на ASSEMBLER;
- за програмиране под C/C++;
- за програмиране на FPGA;
- за използване на микроконтролери и разработката на firmware за тях;
- в областта на аналоговата схемотехника.

Ние Ви предлагаме

- здравословна работна среда в колектив от опитни специалисти;
- усвояване на CAD програма ALTIUM за проектиране на PCB;
- възможност за работа с програмното осигуряване (LabVIEW) и специализираните модули на фирмата National Instruments за изграждане лабораторни измервателни постановки и системи за изпитване на интегрални схеми и електронни модули.

Информация за контакт

Телефон: +359878707544

VCD