HRS Bulgaria
50 - 300 служителя
Хост/еса в казино с Английски език
София
full-time
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner