work InTime GmbH
Индустриален бояджия
други в чужбина, Германия
длъжност на пълно работно време
Над 5000 лв.

Индустриален бояджия

други в чужбина, Германия длъжност на пълно работно време Над 5000 лв.

За нас

Нашето представителство търси от името на реномирани основни клиенти шлосери монтажисти на стоманени конструкции (м/ж) за дългосрочно сътрудничество в рамките на преотстъпването на служители с местоположения в цяла Германиа.

work InTime е агенция за подбор на персонал с утвърдено през годините име. Ние се фокусираме върху подбора и преотстъпването на квалифицирани специалисти, инженери, техници, занаятчии и майстори за индустриални и занаятчийски предприятия в цяла Германия. Нашите служители са електротехници, стругари, инженери на отоплителни инсталации, шлосери, електромонтьори, заварчици, бояджии и специалисти от много други професионални групи от индустрията и занаятчийството.
Това специализиране ни помага да намираме подходящият мъж или жена за съответната работна позиция. Защото познаваме нуждите както на нашите служители, така и на клиентите ни. Нашите служители идват с практически опит и познават браншовете, в които работят: те са експерти в своята област. Все пак важното е и двете страни винаги да са доволни. Това е единственият начин да се създаде успешно сътрудничество.

При преотстъпването на служители всички страни трябва да остават удовлетворени
Ето защо ние ценим надеждното сътрудничество и стабилните работни взаимоотношения. Затова плащаме коледни и празнични надбавки, инвестираме в допълнителното обучение и повишаването на квалификацията и се грижим за настаняването на нашия персонал. Така даваме и на двете страни сигурна подкрепа, за да се чувстват добре както хората в предприятията, така и нашите служители.
Тази концепция ни прави водещи консултанти по всички въпроси, свързани с подбора на персонал – и за кандидатстващите, и за фирмите.

Отговорности

- Повърхностно покритие на различни ламаринени и стоманени компоненти.

- Подготовка на повърхностите (измиване, фосфатиране).

- Обработка на основата - (обезмасляване, грундиране, запълване, шлайфане).

- Боядисване на части от метал, алуминий, неръждаема стомана и пластмаса.

- Индустриално боядисване с помощта на airmix и airless процеси, както и с флоу чаша в областта на RP и HVLP.

- Подготвителни и довършителни работи (окачване, опаковане).

- Боядисване на малки части с различни дебелини на боята.

- Извършване на многоцветни външни и вътрешни покрития съгласно поръчката. Смесване на материалите за нанасяне в съответствие с технологичните спецификации.

- Извършване на дейности по етикетиране.

- Прецизно покриване, шлайфане и полиране.

- Първоначално и образцово боядисване по чертежи и скици.

- Определяне на потреблението на материали.

Изисквания и необходими умения

- Професионален опит и познания в областта на индустриалното боядисване

- Познаване на състава на боите и лаковете

- Четене и разбиране на чертежи

- Опит с прецизно облепяне на повърхностите

- Опит в работата с пистолети за пръскане

- Гъвкавост и готовност за усърдна работа

- Задълбочени познания за боядисване, безвъздушно пръскане, защита от корозия, шлайфане (метал)

- Независим, надежден и добросъвестен начин на работа

- Способност за работа в екип и под напрежение

- Умения за пясъкоструене (не е задължително!)

- Умения, обичайни за професията

- Познаване на материали и материални съединения (включително субстрати)

- Гъвкавост и висока степен на ангажираност, включително работа на смени

- Мобилност за достигане до работното място

- Спазване на работните инструкции на компанията

- Желание за непрекъснато обучение и квалификация в специфичната за работата област

Ние Ви предлагаме

- Ние Ви предлагаме всички предимства на тарифните споразумения с Федералната асоциация на работодателите и агенциите за подбор на персонал (BAP)/Немската асоциация на синдикатите (DGB)

- Заплащане над тарифата

- Заплащане на необлагаеми командировъчни

- Надбавки за транспорт

- Доплащане за извънредни часове и за работа в неделни и празнични дни

- Надбавки за почивни дни и Коледа

Информация за контакт

Телефон: 00493641235400

JobTiger Banner
JobTiger Banner