Индустриален инженер
Софийска област, София
длъжност на пълно работно време

Индустриален инженер

Софийска област, София длъжност на пълно работно време

За нас

Евро Инвестмънт Холдинг АД търси индустриален инженер за свои производствени обекти в град София и Софийска област в ХВП!

Отговорности

Поддържа производствените машини и системи и оптимизира производствения цикъл съвместно с технологичен отдел;
Проектира целия производствен цикъл на нови продукти и внедрява нови производствени машини и системи;
Следи за спазването на административните наредби при работа с производственото оборудване;
Изготвя доклади и становища за горе изброените дейности.

Изисквания и необходими умения

Инженерно образование;
Умения за работа с Office- пакет и със специфични програмни продукти;
Владеене на английски език писмено и говоримо;

Ние Ви предлагаме

Дългосрочна ангажираност;
Заплащане по споразумение и съгласно законовите изисквания;
Петдневна работна седмица;
Работно време: 09:00 - 17:00 часа.

Информация за контакт

Телефон: +359 2 906 0400/212

ITCD