Индустриален инженер
Пазарджик, Пловдив, Софийска област, Стара Загора, други в България
длъжност на пълно работно време

Индустриален инженер

Пазарджик, Пловдив, Софийска област, Стара Загора, други в България длъжност на пълно работно време

За нас

Евро Инвестмънт Холдинг АД търси индустриален инженер за свои производствени обекти в град Пазарджик в ХВП!

Отговорности

Поддържа производствените машини и системи и оптимизира производствения цикъл съвместно с технологичен отдел;
Проектира целия производствен цикъл на нови продукти и внедрява нови производствени машини и системи;
Следи за спазването на административните наредби при работа с производственото оборудване;
Изготвя доклади и становища за горе изброените дейности.

Изисквания и необходими умения

Инженерно образование;
Умения за работа с Office- пакет и със специфични програмни продукти;
Владеене на английски език писмено и говоримо;

Ние Ви предлагаме

Дългосрочна ангажираност;
Заплащане по споразумение и съгласно законовите изисквания;

Информация за контакт

Телефон: +359 2 906 0400/212

ITCD