Индустриален инженер /специалност електротехника, механика, автоматизация/
гр. Пазарджик
длъжност на пълно работно време

Индустриален инженер /специалност електротехника, механика, автоматизация/

гр. Пазарджик длъжност на пълно работно време

За нас

Евро Инвестмънт Холдинг АД търси индустриален инженер за свои производствени обекти в град ПАЗАРДЖИК в ХВП!

Отговорности

Поддържа производствените машини и системи и оптимизира производствения цикъл съвместно с технологичен отдел;
Проектира целия производствен цикъл на нови продукти и внедрява нови производствени машини и системи;
Следи за спазването на административните наредби при работа с производственото оборудване;
Изготвя доклади и становища за горе изброените дейности.

Изисквания и необходими умения

Инженерно образование - електротехника, механика, автоматизация;
Умения за работа с Office - пакет и със специфични програмни продукти;
Владеене на английски език;

Ние Ви предлагаме

Дългосрочна ангажираност;
Заплащане по споразумение и съгласно законовите изисквания;
ITCD