Информатор
София
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Информатор

София длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

Отговорности

- Посреща и насочва посетителите на галерията.
- Носи отговорност за опазване на музейните експонати и другото имущество в поверения му район.
- Поддържа непрекъснат контрол по реда в залите с оглед осигуряване на най- благоприятни условия за опазване на експозицията.
- Приема вежливо посетителите и дава кратка информация за експонатите и изложбите.
- При необходимост участва в подготовката и при откриване на постоянни и временни експозиции и други мероприятия в галерията.
- При нарушение на реда в залите и съмнение за нередности сигнализира охраната на обекта.

Изисквания и необходими умения

- Вид и равнище на образованието: минимално изискване- средно образование
- Друга квалификация: владеене на чужд език е предимство
- Личностни и поведенчески характеристики: добри комуникативни умения, високо чувство за отговорност, способност да работи в екип, умение бързо и ефективно да решава проблеми, експедитивен, дисциплиниран, честен и лоялен, интерес към изкуството е предимство.

Информация за контакт

Телефон: 0887887649

JobTiger Banner