АББ Пауър Гридс България ЕООД
Инспектор качество на производствените процеси
Севлиево
длъжност на пълно работно време
VCD