Инженер Автоматизация
гр. Шумен
длъжност на пълно работно време

Инженер Автоматизация

гр. Шумен длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

За производствена компания в гр. Шумен, търсим Инженер Автоматизация, който да се присъедини към техния екип.


Позиция:

• Отговаря за създаването на всички технологични работни процедури и софтуерни програми необходими за производството.
• Разработва предложения за усъвършенстване на технологичните процеси.
• Подготвя необходимата технологична документация за производството на изделията.
• Участва при внедряването на нови изделия, технологии, оборудване, инструменти и екипировка.
• Участва м процеса на анализ на качеството на новите изделия и тяхното съответствие с нормативните документи.
• Участва в обучението и повишаване на квалификацията и преквалификацията на работниците и служителите.
• Анализира разхода на суровини и материали и съответствието им с технологичната документация.
• Засича обективно необходимия разход на работно време за извършване на дадена операция, единица продукция при определени организационни, технически, технологични и производствени условия, интензивност на труда и квалификацията на самите изпълнители.
• Спазва определените от работодателя правила и инструкции за: безопасност и здраве при работа.
• Изпълнява изискванията на СУК в областта, в която работи.


Изисквания за длъжността:

• Висше техническо образование по специалността – електроинженер, автоматизация на производството.
• Способност за изготвяне на техническа документация.
• Владеене на писмен и говорим английски език – съществено предимство.
• Опит по специалността-съществено предимство.


Какво предлага компанията:

• Добро месечно възнаграждение.
• Възможности за кариерно развитие.
• Бонуси според постигнатите резултати.
• При необходимост - наем на квартира.Ако проявявате интерес и желаете да кандидатствате, моля, изпратете автобиография чрез онлайн формата за кандидатстване.

Благодарим за интереса! Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Подборът се извършва от JobTiger, удостоверение No. 2547, 08.06.2018.

VCD