Тимбарк България ЕООД
Инженер автоматизация на производството
Пазарджик, Пловдив, други в България
длъжност на пълно работно време

Инженер автоматизация на производството

Пазарджик, Пловдив, други в България длъжност на пълно работно време

За нас

“Тимбарк България” ЕООД е част от Маспекс Вадовице Груп (Maspex Wadowice Group), Полша - лидер в Централна и Източна Европа в сегмента на хранителни продукти и напитки, оперираща в Полша, Чехия, България, Румъния, Словакия, Унгария и др.

Във връзка с разширяване на производството на минерална натурална вода Велинград, компанията търси мотивирани кандидати за фабриката си в гр. Велинград за позицията:

Инженер автоматизация на производството

Отговорности

• Отговаря за изправната работа и своевременните ремонти на електрообзавеждането на машините;
• Носи отговорност за качеството на извършваната под негово ръководство профилактика и ремонтна дейност и поддръжка;
• Отговаря за спазването на нормативните изисквания и вътрешните правилници и правила за безопасна работа и противопожарна охрана;
• Носи отговорност за незабавното спиране от експлоатация на машините, създаващи опасности за живота и здравето на работниците и служителите или нарушаващи екологичните и ергономичните изисквания и норми.

Задължения:

• Организира, провежда и контролира правилната експлоатация на електрообзавеждането на машините, в това число за своевременното локализиране и отстраняване на възникнали повреди и последиците от тях;
• Разработва и организира изпълнението на план-графиците за провеждане на технически прегледи и профилактика на електрообзавеждането на машините в цеха;
• Прави заявки за доставка на контролно-измервателна техника, резервни части и инструменти;
• Организира плановите, профилактичните и аварийните ремонти на електрообзавеждането на машините в предприятието;
• Участва в приемането на извършени от външни изпълнители ремонти;
• Установява причините за настъпили повреди и аварии на електрообзавеждането на машините и за последиците от тях;
• Провежда начални и периодични инструктажи по техниката на безопасност на труда и пожарна безопасност.

Изисквания и необходими умения

• Да притежава образование: Висше техническо, образователна степен инженер с подходяща за спецификата на производството специалност;
• Да има професионален опит: най-малко 3 г. на подобна позиция;
• Да ползва английски език;
• Да има умения за работа с компютър - Microsoft Office;
• Да познава програмните възможности на машините с програмно управление.

Ние Ви предлагаме

• Стабилна и сигурна работа;
• Възможност за развитие в международна компания, лидер на Европейския пазар в своя сегмент;
• Професионално отношение;
• Позитивен и подкрепящ екип;
• Работа с модерно оборудване и съоръжения;
• Добър социален пакет и мотивиращо възнаграждение.


Ако проявявате интерес към обявената позиция и отговаряте на гореизброените изисквания, моля изпратете своя автобиография.

Очакваме кандидатурата ви!
Предоставените от вас лични данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
VCD Banner
JobTiger Banner