EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Инженер, енергийни системи
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Инженер, енергийни системи

Пловдив длъжност на пълно работно време

Отговорности

• Администриране на SCADA – поддръжка на хардуер и операционна система, управление на потребителски профили, добавяне и промяна на енергийни обекти с телеуправление;
• Конфигуриране на RTU (контролери за управление на обекти от разпределителната мрежа);
• Конфигуриране на рутери за пренос на данни от и към SCADA;
• Изграждане на телеупраляеми обекти (подстанции, възлови станции, трафопостове и РОС);
• Изграждане на връзки с производители на възобновяема енергия;
• Поддържане на свързаността с други SCADA системи;
• Отстраняване на аварии през и извън работно време;
• Изработване и поддържане на техническа документация;

Изисквания и необходими умения

• Висше техническо образование;
• Минимум 1 година опит в областта на електроника, телекомуникации или енергетика;
• Познания в областта на операционните системи и компютръни мрежи;
• Владеене не английски език писмено и говоримо на работно ниво;
• Готовност за пътувания и командировки;
• Комуникативност и ориентация към клиента;
• Умения за работа в екип и устойчивост на стрес;
• Шофьорска книжка, кат. Б.

Ние Ви предлагаме

• Възможност за работа в динамичен и развиващ се бизнес сектор;
• Професионално развитие и придобиване на ценен опит в сферата на енергийните системи;
• Установени правила и корпоративни стандарти, екипен дух и подкрепяща среда, типична за голяма и стабилна международна компания;
• Въвеждащо обучение, индивидуален план за работа и личен ментор, който ви подпомага в навлизането в работните процеси, стандарти и фирмена култура;
• Богат пакет от допълнителни придобивки:
- Ваучери за храна;
- Допълнителни средства за Коледа, Великден, лятна почивка и др.
- Допълнителна здравна осигуровка за сметка на работодателя и възможност
за здравна застраховка на семейството на преференциални цени;
- Допълнително пенсионно осигуряване за сметка на работодателя;
- Карти за спорт Мултиспорт и Coolfit на преференциална цена;
- Вътрешни и външни обучения, тимбилдинги и екипни мероприятия.

• Гъвкаво работно време и възможност за съвместяване на работа от офиса с работа от вкъщи;


Ако позицията представлява интерес за вас, изпратете ни професионална автобиография и мотивационно писмо, като натиснете бутона Кандидатствай.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default.aspx

Информация за контакт

Телефон: 032/ 301 491

JobTiger Banner
Zaplatomer Banner