Инженер геодезист
София
длъжност на пълно работно време

Инженер геодезист

София длъжност на пълно работно време

За нас

ТРАНСГЕО ООД е специализирана фирма за инженерни и консултантски услуги. Основни направления в дейността на фирмата са:

- Проучване и проектиране на железопътни линии и гари, пътища и сгради;
- Кадастър и геодезия;
- Консултантска дейност по смисъла на Закона за устройство на територията: оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор;
- Специализиран софтуер.

Във връзка с дейността на фирмата търсим да назначим служител на длъжност инженер геодезист.

Отговорности

Основни задачи и отговорности
- Създаване на геодезически мрежи;
- Създаване на специализирани карти;
- Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри;
- Геодезическо осигуряване на строителството;
- Изработка на проекти по част Геодезия в инвестиционното проектиране.

Изисквания и необходими умения

Изисквания
- Висше техническо образование специалност – Геодезия;
- Трудов стаж в областта на Геодезията и Кадастъра;
- Работа със специализиран софтуер (MS Windows, MS Office, AutoCAD);
- Членство в КИИП и правоспособно лице по кадастър е предимство;
- Умения за работа с геодезически инструменти и софтуер;
- Умение да взима самостоятелни проектантски решения;
- Мотивация за работа, проява на отговорност и спазване на сроковете, отлични комуникативни умения, организираност, самоинициатива, умение за работа в екип;
- познания и/или опит в технологии за дистанционно изследване чрез БЛА е предимство;
- Владеенето чужд език ще се счита за предимство;
- Свидетелство за управление на МПС е предимство.
Ние Ви предлагаме:
- Постоянен трудов договор на пълен работен ден;
- Пълно спазване на трудовото и осигурително законодателство;
- Адекватно заплащане;
- Работа в млад, високо квалифициран и сплотен колектив;
- Работа върху разнообразни и интересни проекти;
- Възможност за професионално развитие.

Информация за контакт

Телефон: +35924003394

JobTiger Banner