Линднер България ЕООД
Инженер Качество
София
длъжност на пълно работно време

Инженер Качество

София длъжност на пълно работно време

За нас

Lindner Group е глобално активна строителна компания с повече от 30 дъщерни фирми и над 7500 служители, водеща в разработване, производство и монтаж на продукти за сухо строителство, интериорен дизайн, както и в комплексното изпълнение на сгради и съоръжения.

Линднер България ЕООД предлага пълна инженерингова услуга в строителния процес от проектиране до цялостно изграждане на строителни обекти или изпълнение на отделни фази от строителството.

Устойчивото развитие на бизнеса ни върви ръка за ръка с развитието на екипа ни.

Tърсим да назначим в екипа си отговорни и мотивирани кандидати, които да заемат следната работна позиция:

ИНЖЕНЕР КАЧЕСТВО, ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО(М/Ж)

Отговорности

- Контролира качеството на влагани строителни материали;
- Упражнява вътрешен контрол върху качеството на изпълнявани строителни дейности;
- Оказва съдействие на проектови и технически ръководители при внедряване на съвременни технологии, нови продукти, материали, системи, оказващи влияние върху качеството;
- Контролира изпълнението на строително-монтажни работи/СМР/;
- Предлага за бракуване и спиране от употреба продукти, неотговарящи на изискванията по качеството;
- Спира изпълнението на некачествено извършвани работи. Предписва разрушаването на некачествено извършени СМР;
- Следи за актуалност нормативни документи по отношение технически контрол на качеството.

Изисквания и необходими умения

- Висше техническо образование – Строителен инженер, Инженер Качество, Управление на качеството, Управление на проекти в строителството, Строителство на сгради и съоръжения, Индустриален мениджмънт или друга релевантна специалност;
- Професионален опит: 3 - 5 години;
- Отлична работа с техническа и тръжна документация;
- Компютърни познания: MS Office – MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet; AutoCAD;
- Добри организационни умения;
- Работно ниво на Немски/Английски език – B2 писмено и говоримо;
- Аналитични умения;
- Силно развито техническо мислене;
- Мотивация за работа и усвояване на новости;
- Познаване на действащите нормативни документи, регламентиращи строителния процес;
- Познаване на стандартите за качество в строителния процес.

Ние Ви предлагаме

- Работна позиция в компания лидер на българския строителен пазар;
- Работа във високо професионална, етична и приятелска работна атмосфера;
- Многостранно кариерно и професионално развитие;
- Дългосрочна заетост – постоянен трудов договор;
- Работно време: от 08:00 ч. – до 17:00 часа;
- Възнаграждение, съобразно опита, уменията и квалификацията;
- Възможност за безплатно ползване на ваканционни къщи на Lindner Group в Европа.

Работно място: гр. София, работа на строителен обект

Начин на кандидатстване:

Ако позицията представлява интерес за Вас, моля изпратете ни Вашето CV и мотивационно писмо на английски или немски език, съдържащо възможна дата за започване на работа и желано възнаграждение.

Всички документи ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информация за контакт

Телефон: 02 489 9200

VCD Banner
JobTiger Banner