Линднер България ЕООД
Инженер Качество
София
длъжност на пълно работно време

Инженер Качество

София длъжност на пълно работно време

За нас

Lindner Group е глобално активна строителна компания с повече от 30 дъщерни фирми и над 7500 служители, водеща в разработване, производство и монтаж на продукти за сухо строителство, интериорен дизайн, както и в комплексното изпълнение на сгради и съоръжения.

Линднер България ЕООД предлага пълна инженерингова услуга в строителния процес от проектиране до цялостно изграждане на строителни обекти или изпълнение на отделни фази от строителството.

Устойчивото развитие на бизнеса ни върви ръка за ръка с развитието на екипа ни.
Tърсим да назначим в екипа си отговорни и мотивирани кандидати, които да заемат следната работна позиция:

Инженер Качество(м/ж)

Отговорности

Основни отговорности:
• Контролира качеството на влагани в строителен процес строителни материали и системи;
• Упражнява вътрешен контрол върху качеството на изпълняваните строително-монтажни дейности на обекти на фирмата;
• Участва при внедряване на съвременни технологии, нови продукти и материали, оказващи влияние върху качеството;
• Контролира изпълнението на строително-монтажни работи(СМР);
• Предлага за бракуване и спиране от употреба продукти, неотговарящи на изискванията по качеството;
• Спира изпълнението на некачествено извършвани строително-монтажни дейности;
• Следи нормативни документи, свързани с техническия контрол на качеството.

Изисквания и необходими умения

Основни изисквания:
• Висше техническо образование – Строителен инженер, Строителство на сгради и съоръжения, Инженер Качество, Управление на качеството, Управление на проекти в строителството, Индустриален мениджмънт или друга релевантна специалност;
• Работен опит в строителство: 1 - 3 години;
• Отлична работа с техническа и тръжна документация;
• Компютърни познания MS Office – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet, MS Project, AutoCAD;
• Добри организационни умения;
• Много добро владеене на Английски език - B2 писмено и говоримо;
• Аналитични умения;
• Силно развито техническо мислене;
• Мотивация за работа и усвояване на новости;
• Познаване на действащите нормативни документи, регламентиращи строителния процес.

Ние Ви предлагаме

Ние Ви предлагаме:
• Работна позиция в компания лидер на българския строителен пазар;
• Работа във високо професионална, етична и приятелска работна атмосфера;
• Среда, в която продуктовата експертиза, качество, професионалните и персонални контакти, обвързаност и ангажираност са възнаградени;
• Професионално развитие;
• Дългосрочна заетост - постоянен трудов договор;
• Работно време: от 08:00 ч. – 17:00 часа;
• Възнаграждение, съобразно опита, уменията и квалификацията;
• Възможност за безплатно ползване на ваканционни къщи на Lindner Group в Европа.

Работно място: гр. София, работа на строителен обект


Начин на кандидатстване:
Ако позицията представлява правилната кариерна възможност за Вас, моля изпратете ни Вашето CV и мотивационно писмо на английски или немски език, съдържащо възможна дата за започване на работа и желано възнаграждение.

Всички документи ще бъдат разглеждани, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информация за контакт

Телефон: 02 489 9200

JobTiger Banner