"СОК Камчия" ЕАД
Инженер ОВиК
к.к. Камчия
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.
VCD