STING PLUS EOOD
Инженер по поддръжка на сгради и съоръжения
на 30км. от гр. Ямбол
под-изпълнител, свободна практика
От 1500 до 2000 лв.
VCD