Евротранспроект ООД
Инженер - Проектант по част "Електро"
София
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Инженер - Проектант по част "Електро"

София длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

От основаването си през 2006 г. до този момент Евротранспроект ООД е участвала в проектирането на повечето значими проекти в сферата на железопътната инфраструктура на територията на България. С постоянен екип от дългогодишни специалисти и широка мрежа от сътрудници, фирмата е една от малкото, които могат да поемат цялостното изпълнение на всички части на една комплексна поръчка и си е извоювала репутация като водеща проектантска и консултантска фирма в страната и предпочитан партньор на чуждестранни фирми, работещи на нашия пазар. От 2015 година Евротранспроект ООД разширява обхвата на предлаганите от нея услуги, след като получава лиценз за извършването на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и извършването на строителен надзор.

Отговорности

Основни задължения:
- Проучване и проектиране на обекти по част "Електро" въз основа на задание за проектиране;
- Участие при съставянето на актове и протоколи по време на строителството;
- Съгласуване изработения проект с проектантите на другите проектни части, Възложител, надзор, държавни институции, общини и други;

Изисквания и необходими умения

Кандидатите трябва да имат висше образование с образователно - квалификационна степен минимум "Бакалавър", професионална квалификация „електроинженер“, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ или еквивалент.

Необходим стаж по специалността: минимум 2 години.
Компютърна грамотност: кандидатите трябва задължително да могат да работят с AutoCAD, MS Office и DIALux ( или еквивалент).

Предимство ще имат кандидати, които притежават:
- Образователно - квалификационна степен "Магистър";
- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност, издадено от КИИП;
- Опит в работата със специализиран софтуер: AutoCAD electrical, EPLAN (или еквивалент), Maple,MATLAB или MATHCAD, Ecodial или e-Design.
- Добро владеене на английски език.
- Опит в областта на железопътната инфраструктура.
Кандидатите трябва да притежават умение за работа в екип и отлична комуникативност.

Ние Ви предлагаме

• Коректни трудово-правни взаимоотношения
• Разбиране и гъвкавост в посрещането на нуждите на служителя
• Работа в малък, сплотен, професионален екип

Информация за контакт

Телефон: 028310137

ITCD