Инженер проектант по железен път
София
длъжност на пълно работно време

Инженер проектант по железен път

София длъжност на пълно работно време

За нас

Описание
ТРАНСГЕО ООД е специализирана фирма за инженерни и консултантски услуги. Основни направления в дейността на фирмата са:

- Проучване и проектиране на железопътни линии и гари, пътища и сгради;
- Кадастър и геодезия;
- Консултантска дейност по смисъла на Закона за устройство на територията: оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор;
- Специализиран софтуер:

Във връзка с дейността на фирмата търсим да назначим служител на длъжност инженер проектант по железен път.

Отговорности

Основни задачи и отговорности:
- Изготвяне на инвестиционни проекти свързани с железопътната инфраструктура (железопътни гари и междугария, интермодални терминали, градска железница и др.);
- Организация и изпълнение на дейностите свързани с железопътното проектиране;
- Контрол на качеството и изпълнение на техническото задание и спецификации;
- Извършване на предварителни проучвания;
- Участие в експертни съвети и защита на изготвените проекти;
- Съгласуване на проектите със заинтересованите лица;
- Изпълняване на авторски надзор по време на строителство.

Изисквания и необходими умения

Изисквания:
- Опит като проектант част „Железен път“ или работа в сферата на железопътно строителство - мин. 8 г.;
- Висше техническо образование по „Транспортно строителство“, специализация Железопътно строителство;
- Отлични умения за работа със специализиран софтуер (Civil 3D, AutoCad, MS Office, и др.);
- Вписан в регистъра на КИИП за проектантите с пълна проектантска правоспособност;
- Отлично познаване и умения за прилагане на нормативната уредба свързана с железопътното строителство (закони, наредби, инструкции на ДП „НКЖИ“, Технически спецификации за оперативна съвместимост, стандарти и др.);
- Отлични комуникативни и организационни умения;
- Желание и умения за работа в екип;
- Умение да предава професионалния си опит;
- Владеенето на английски и/или немски език ще се счита за предимство.

Информация за контакт

Телефон: +35924003394

JobTiger Banner