EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Инженер, стандартизация измервателни уреди
гр. Пловдив
длъжност на пълно работно време

Инженер, стандартизация измервателни уреди

гр. Пловдив длъжност на пълно работно време

Отговорности

- Стандартизира измервателни уреди, комуникационни устройства и измервателни групи и изготвя вътрешни норми;
- Стандартизира и проектира интелигентни системи за отчитане на измервателни уреди;
- Участва при въвеждане в експлоатация и техническо обслужване на интелигентни системи за отчитане на измервателни уреди;
- Организира типови изпитания и входящ контрол на измервателни уреди;
- Дефинира софтуерните параметри на измервателните и комуникационни устройства.

Изисквания и необходими умения

Вашият профил:
- Висше техническо образование в някоя от следните специалности: Електротехника, Електроника, Автоматизация или сходна;
- Предишен опит в областта на енергетиката е предимство;
- Познаване принципите на измервателната техника;
- Умение за работа със софтуер за измервателни и комуникационни устройства
- Прилагане на международни стандарти за измервателни уреди и на нормативната уредба, свързана с измервателната техника;
- Добра компютърна грамотност (MS Office);
- Умения за работа със специализирани софтуерни приложения (сервизен софтуер);
- Свидетелство за управлние на МПС, категория В;
- Добро ниво на английски език е предимство.

Ние Ви предлагаме

Ние Ви предлагаме:
- Възможност за работа в динамичен и развиващ се бизнес сектор;
- Установени правила и корпоративни стандарти, екипен дух и подкрепяща среда, типична за голяма и стабилна международна компания;
- Въвеждащо обучение, индивидуален план за работа и личен ментор, който ви подпомага в навлизането в работните процеси, стандарти и фирмена култура;
- Богат пакет от допълнителни придобивки:
- Ваучери за храна;
- Допълнителни средства за Коледа, Великден, лятна почивка и др.;
- Здравна застраховка за сметка на работодателя и възможност за здравна застраховка на семейството на преференциални цени;
- Допълнително пенсионно осигуряване;
- Вътрешни и външни обучения, тимбилдинги и екипни мероприятия.

Ако това предложение Ви е заинтригувало, изпратете ни подробна автобиография, като използвате бутона „Кандидатствай“.

Краен срок за кандидатстване: 24.05.2024 год.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на сайта на дружеството.

Информация за контакт

Телефон: 032/ 301 491

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner