EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Инженер стандартизация на електромате-риали и услуги
Пловдив
длъжност на пълно работно време
VCD