Инженер-строителен надзор
Бургас
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.

Инженер-строителен надзор

Бургас длъжност на пълно работно време От 2000 до 3000 лв.

Описание на позицията

Поради разширен обем на работа на наш клиент, фирма с основна дейност строителен надзор, търсим СПЕЦИАЛИСТ- със следните изисквания:

*Висше инженерно строително образование с. подходяща специалност
*Придобит опит в строителен надзор- мин.2 г -ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН
*Опит в изготвянето на техническо досие на строителен обект
*Компютърна грамотност-умения за работа с Aautocad ,Word,Excel
*Знания за разчитане на проектна и строителна документация
*Познаване и прилагане на нормативната уредба, свързана със ЗУТ
*Аналитични качества и прецизност при изпълнението на задачи
*Свидетелство за управление на МПС- кат. В-активен шофьор

Длъжностните задължения включват:
-Регулярно пътуване до поверените на фирмата строителни обекти за надзор
-Упражняване на строителен надзор по време на строителния процес в обектите
-Изготвяне на актове и протоколи, окончателни доклади и технически паспорти
-Поддържане на контакт с всички участници в строителния процес – инвеститори, проектанти, изпълнители и експлоатационни дружества
-Участие и администриране на устройствени процедури, съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
-Подготовка на документацията в процеса на строителството за издаване на разрешения за строеж и ползване на строежи
-Контакт с общински и държавни органи-НАГ, ДНСК, СГКК и др. и представляването на фирмата пред тях

Работодателят предлага:
*Заетост- понеделник-петък ,РВ-8.00 ч-17.00 ч
*РЗ-2300 нето стартова след облагане за кандидати с опит
*/За кандидати които нямат опит РЗ се договаря на по ниски нива/
*Постоянен трудов договор СО ,съгласно Кодекса на труда
*Въвеждане в спецификата на работа и фирмените стандарти
*Служебно МПС, моб. връзка, РС и др. нужни за длъжността
*Динамична работна среда и отлични условия на труд и заплащане
*Професионална реализация в стабилна фирма с традиции в сферата

Необходими документи за кандидатстване-актуална автобиография с подробно описан опит


Удостоверение за посредническа дейност по наемане на работа в Република България 2738/15.02.19

Информация за контакт

Телефон: 056/820321 0886/729786

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner