ИНТРАКОМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД
Инженер телекомуникации
София
длъжност на пълно работно време

Инженер телекомуникации

София длъжност на пълно работно време

За нас

INTRACOM BULGARIA S.A. е дъщерно дружество на INTRACOM TELECOM - най-големият мултинационален доставчик на решения за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в Гърция. Компанията се фокусира върху проектиране, разработка и доставка на технологии и проекти в областта на телекомуникациите и информационните решения.

В момента търсим силно мотивиран човек за позицията: Инженер телекомуникации

Отговорности

• Поддръжка на радио, телекомуникационна и спомагателна техника чрез извършване на измервания,
настройки, запис и анализ на данни, ремонт и възстановяване на изправността на техниката;
• Проектиране на обекти в областта на телекомуникациите и сигнализацията;
• Инженерингова дейност при изграждане на телекомуникационни съоръжения/доставки на
телекомуникационно оборудване;
• Участва в подготовката на предложения за търгове;
• Участва в монтажа и поддръжката на оборудването;
• Участва в изготвянето на технически/системни/работни проекти;
• Изготвя и подписва техническа документация, проектна документация, доклади, мотивационни писма
и други в сферата на своята компетентност;
• Информира ръководителя на отдела за проблеми в процесите на доставка, монтаж, поддръжка на
оборудване и предприема адекватни мерки за отстраняване на тези проблеми.

Изисквания и необходими умения

• Техническо образование (за предпочитание радио или телекомуникационен профил);
• Владеене на Office пакет;
• Владеене на английски език – предимство;
• Правоспособност за управление на МПС категория „В”.
• Готовност за чести командировки в страната;
• Работа на височина (осигурено обучение)

Ние Ви предлагаме

• Опит в мултинационална среда на големи професионалисти
• Работа по международен проект
• Приятелска атмосфера
• Фирмено обучение на работното място
• Атрактивно възнаграждение
• Отлични условия на работа
JobTiger Banner