Junior power trading specialist
София
длъжност на пълно работно време

Junior power trading specialist

София длъжност на пълно работно време

За нас

Елнова ЕАД е лицензиран търговец на електрическа енергия. Компанията е създадена през 2019г. и се развива динамично на пазара. Предлага богато портфолио от услуги както за консуматори на електроенергия, така и за производители на зелена енергия.

Отговорности

- Ежедневно планиране на покупки и продажби на електрическа енергия и търговия на борсови пазари;
- Регулярен мониторинг и анализ на цените на електрическа енергия на местния и регионални пазари;
- Изготвяне на месечен сетълмент и справки за балансиращите групи на търговеца;
- Комуникация с операторите на борсови пазари за търговия с електрическа енергия, оператора на балансиращия пазар и електроразпределителните дружества;
- Регулярна комуникация с клиенти и други контрагенти на дружеството;
- Изготвяне на оферти към потенциални нови клиенти;
- Разработване на нови и ценообразуване на предлаганите от компанията продукти;
- Изготвяне на документи и осъществяване на процеса по регистрация на нови клиенти;
- Изготвяне на доклади, справки, анализи свързани с търговската дейност на компанията;
- Регулярна комуникация и обмен на информация с другите служители на компанията;

Изисквания и необходими умения

- Висше образование или студент 3-4 курс в сферата на икономика, статистика, математическа или инженерна специалност
- Отлични компютърни умения – MS Office и MS Excel
- Английски език – писмено и говоримо
- Организационни умения и аналитично мислене
- Умения за работа с бази данни, Advanced MS Excel & Power Query ще се счита за голямо предимство
- 1+ години опит в компания търговец на електроенергия ще се счита за предимство

Ние Ви предлагаме

- Динамична и интересна работа
- Гъвкаво работно време с опция за дистанционна работа
- Развитие в един от най-динамичните и интересни сектори
- Работа с мотивиран и сплотен екип от професионалисти
- Възможност за кариерно развитие
- Атрактивно възнаграждение – фиксирана месечна заплата и годишен бонус
VCD