Камериер/камериерка
София
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.
 Подходяща за бежанци

Камериер/камериерка

София длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.  Подходяща за бежанци

За нас

Алтернатива Сървисис България ЕООД
Търси да назначи камериер/камериерка на трудов (постоянен) договор. Ако все още не сте намери подходящата работна среда и търсите стабилно работно място, вие сте отговорен човек и умеете да работите в екип, моля изпратете ни своята автобиография с актуална снимка или се обадете на тел: +359 876 855 896.

Отговорности

Вашите задължения:
1. Ежедневно почистване на хотелските стаи, подменяне на спалното бельо, кърпи и коснсумативите в сервизните помещения.
2. Извършва проверка на състоянието на незаетите стаи.
3. Почиства коридорите, стълбищата, асансьорните площадки и др.
4. Почиства след провеждани срещи и заседания залите на хотела.
5. Информира управителя на хотела за забелязани липси или повреди в хотелските стаи.
6. Информира прекият си ръководител за забравени от гостите вещи в стаите и ги предава за съхранение на управителя на рецепцията.
7. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.


Вашата отговорност:
1. Носите отговорност за опазването на повереното ви имущество.
2. Работника е длъжен да спазва утвърдените правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
3. Познава схемите за евакулация при спешни и аварийни ситуации и оказва неоходимото съдействие на гостите на хотела.
4. Работника носи отговорност за качеството на изпълнение на извършената работа;спазване на трудова дисциплина; правилното използване и съхранение на почистващите препарати.

Изисквания и необходими умения

Качество на извършваната работа

Ние Ви предлагаме

Ние Ви предлагаме • Добро възнаграждение
• Трудов договор с пълни социални и здравни осигуровки
• Работа в стабилна и коректна компания
• Храна и униформа
• Работа на смени
• Настаняване в квартира за кандидати от други райони на страната
• Съдействане за издаване на документи за краткосрочно и дългосрочно пребиваване в страната

Информация за контакт

Телефон: 0876855896

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner