ДИШАНС
Камериерка
Созопол
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.
VCD