Касиер-счетоводител и ТРЗ
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Касиер-счетоводител и ТРЗ

София длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

Описание на позицията

Кооперация търси опитен Касиер-Счетоводител и ТРЗ.

Задължения:

- Съхранява и отчита паричните средства на кооперацията.
- Съставяне и обработка на първични и вторични счетоводни документи, съгласно действащото законодателство;
- Изготвяне на платежни нареждания.
- Осчетоводяване на движение по банкови сметки в лева.
- Осчетоводяване на месечни отчети и обороти на магазини от търговската мрежа на кооперацията.
- Изготвяне на периодични справки за нуждите на ръководството;
- Изготвяне на ведомости за възнаграждения по трудови и граждански договори, изчисление на осигурителни вноски и ДОД.
- Изготвяне на декларации по обр.1 и 6, чл.55, чл.73.
- Изготвяне на платежни документи за изплащане на възнаграждения на работници и служители.
- Подаване на болнични към НОИ
- Изготвяне на УП и служебни бележки

Изисквания:

- Висше икономическо образование;
- Опит в областта на счетоводството;
- Добро познаване на българското данъчно и счетоводно законодателство;
- Много добра компютърна грамотност /Excel, Word, Internet/ и умения за работа със специализиран софтуер;
- Умение за боравене с офис техника.

Предимства:

- Средно икономическо образование.
- Познаване на ПП Ривал.
- Познаване на ПП Омекс 2000 и Омекс Хонорари.

Личностни качества:

- Добри организационни и аналитични умения;
- Способност за приоритизиране на задачите и спазване на поставените срокове;
- Умения за работа в екип;
- Стриктност и конфиденциалност;
- Отговорност, прецизност и внимание към детайлите;
- Коректност и лоялност към работодателя;

Нашето предложение:

- Възнаграждение - основна заплата - 1400 лв., към която се добавят клас прослужено време и парична добавка за храна.
- Осигуряване съгласно българското законодателство;
- Удобна локация до метростанция Вардар;
- Работно време от 08.00 до 16.45 часа
- Срок за кандидатстване: 15.10.2021 г. вкл.

Ако нашето предложение Ви интересува, моля изпратете Вашата автобиография.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Информация за контакт

Телефон: 0887595325

VCD