Булминт Рекрутмънт
между 5 и 10 служителя Кандидатстване Виж работодателя
КИП Монтьор
Пловдив; Кричим; Перущица; Пазарджик; Пещера
длъжност на пълно работно време

КИП Монтьор

Пловдив; Кричим; Перущица; Пазарджик; Пещера длъжност на пълно работно време

За нас

Булминт Рекрутмънт е компания, специализирана в сферата на човешките ресурси и услугите по подбор и администриране на персонал.

Компанията е част от холдинга на Булминт Уан, един от най-бързо развиващите се доставчици на продукти в сферата на монетосеченето и лидер в производството на инвестиционни продукти и колекционерски изделия.

Отговорности

* Осигурява техническите функции по осигуряване работата на контролно-измервателните системи, апаратура и автоматика;
* Поддържа в изправност машините и съоръженията;
* Отговаря за отстраняване на повреди и аварии по време на работа;
* Извършва техническо обслужване и профилактичен ремонт по план-график на съоръженията по КИП и А;
* Контролира правилната експлоатация на измервателните системи;
* Монтира оборудването по автоматизация при изграждане на нови обекти и извършване на реконструкции;
* Калибрира системи за мониторинг и измерване.

Изисквания и необходими умения

* Средно техническо образование в областта на автоматизацията;
* Основни умения за работа с измервателни средства и за дигностиката и отстраняване на повреди;
* Умения за работа с HART комуникатор;
* Умения за работа със специализирани инструменти и устройства;
* Стриктно спазване на процедурите и стандартите за поддръжка и безопасност, действащите правилници за експлоатация на ел. уредби и съоръжения и електробезопасност.

Ние Ви предлагаме

* Постоянен трудов договор и пълни осигуровки;
* Отлично възнаграждение и допълнителни бонуси;
* Работа на редовна смяна;
* Въвеждащо обучение;
* Ваучери за храна;
* Осигурен транспорт;
* Осигурено работно облекло;
* Допълнително здравно осигуряване;
* Работа в утвърдена международна компания;
* Възможност за професионално обучение и развитие.

Информация за контакт

Телефон: 0884870300

JobTiger Banner