СМ Консулта ЕООД
Ключов финансов експерт за поддръжка на софтуерна система
София
длъжност на пълно работно време

Ключов финансов експерт за поддръжка на софтуерна система

София длъжност на пълно работно време

За нас

Кои сме ние?
Ние сме дружество с повече от 20 годишна история и сме една от най-старите ИТ фирми в България. Гордеем се с това постижение и днес сме наясно, че трябва да се усъвършенстваме още повече, за да продължим напред и да сме сигурни, че следващото десетилетие от нашето съществуване ще бъде най-успешното.
Работим в много динамичен и конкурентен свят на ИТ B2B. Стойността, която създаваме за нашите клиенти, е в две основни форми: (1) помагаме на нашите клиенти да развиват бизнеса си чрез разработване на софтуерни приложения, съобразени с техните нужди и (2) помагаме на бизнеса да расте и да се подобрява, като ги консултираме, даваме насоки и управляваме техните проекти за системни внедрения.
Също така си партнираме с някои от най-известните имена в света като Microsoft.
СМ Консулта разработи Системата за управление на бизнеса в енергийни и ютилити компании, която е специално създадена да оптимизира и автоматизира техните специфичните процеси, помагайки им да разширят дейността си, да повишат своята ефективност и да подобрят нивото на обслужване на клиентите си. Софтуерът обхваща всички дейности по прогнозиране, фактуриране, търговия и договори, като едновременно с това улеснява участниците на свободния пазар на електроенергия.

Опознайте ни още повече
Личностните черти, които оценяваме най-много, са: честност, почтеност, адаптивност, позитивно отношение и мислене.
Някои от уменията, които оценяваме най-много: са проактивност, асертивност, умения за активно слушане, умения за планиране и организиране, умения за водене на преговори, способност за даване и получаване на конструктивна обратна връзка, ненасилствени комуникативни умения, мотивация, желание за самоусъвършенстване и стремеж да бъдем част от решението и никога част от проблема.

Отговорности

Търсим ентусиазирани и талантливи хора, които да се присъединят към нашия екип в София. Вие сте много подходящ за тази позиция и ще отговаряте за:
• Анализиране на финансово-счетоводни изисквания на потенциални клиенти, включително верифициране на счетоводни данни и интеграция със счетоводни програми;
• Разбиране на бизнес целите и нуждите на клиента, определяне на проблеми и търсене на решения за тяхното отстраняване;
• Консултации и внедряване на бизнес софтуер при краен клиент;
• Провеждане на курсове за обучение за крайните потребители;
• Изготвяне на потребителска документация;
• Анализ на данните в бизнес софтуерните системи;
• Поддръжка и интеграция на внедрен софтуер;
• Координация между клиента и дружеството;
• Организиране на фирмените ресурсите с цел изпълнение на проектите в срок и в рамките на договорения бюджет.

Изисквания и необходими умения

Ето някои неща, които считаме за важни предпоставки, така че, моля, не пропускайте да ги отбележите в автобиографията си:
• Образование в областта на финанси, счетоводство, икономика, математика или информатика;
• Много добри компютърни умения в MS Excel;
• Професионален опит минимум 2 (две) години на сходна позиция;
• Опит в областта на счетоводство, финанси или бизнес информатика е предимство;
• Посочване на референтни проекти, в които сте взели участие;
• Преминати курсове или други специфични умения, които намирате за релевантни;
• Добро владеене на английски език - писмено и говоримо;
• Притежавате аналитично и логическо мислене;
• Имате умения за независимо събиране и структуриране на информацията, за да разбирате новите софтуерни продукти и технологии;
• Притежавате основни познания в цикъла по разработка и/или внедряване на ИТ продукт;
• Умения за работа в екип и умения за водене на бизнес комуникации с клиенти и партньори;
• Добри организационни качества и умения за работа в динамична среда;

Ние Ви предлагаме

• Работа в динамична и високо-професионална среда;
• Обучение за работа със софтуерните решения на компанията;
• Корпоративни програми за развитие и обучение.

СМ Консулта ЕООД предоставя равни възможности за работа и професионална реализация на всички служители и кандидати, като не допуска дискриминация по отношение на възраст, пол или етническа принадлежност.
Вашата кандидатура ще бъде обработвана в съответствие с GDPR.

Информация за контакт

Телефон: +359 2 958 99 39

VCD