Кофражист
София, други в България
длъжност на пълно работно време

Кофражист

София, други в България длъжност на пълно работно време

За нас

„Бараж Констръкшън“ ЕООД обявява 10 свободни работни места за позиция КОФРАЖИСТ.

Описание на позицията

І. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Сортира и подрежда кофражните елементи; сковава дървени инвентарни кофражни платна; полага кофражни смазки.
2. Изработва кофражи по проектни кофражни планове.
3. Изработва и монтира сложни кофражни елементи и конструкции с различно предназначение, конфигурация и натоварване.
4. Изработва дървени конструктивни форми по чертежи..
5. Изработва кофражни подпорни скелета без и по работни проекти за различни натоварвания.
6. Декофрира конструктивни елементи по указание.
7. Да притежава първа квалификационна група по безопасност на труда при работа с ел.ток, съгласно чл.8 (1) от ПБЗ при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V. Обучение да се провежда не по-рядко веднъж на две години.

ІІ. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Спазване на трудовата и технологична дисциплина.
2. Да спазва инструкциите по безопасност на труда и противопожарна безопасност.
3. Отговаря за точното изпълнение на кофражния план, за устойчивостта на сглобки и връзки.
4. Носи отговорност за качествено изпълнение на възложената работа.

ІІІ. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Да разчита всички видове кофражни чертежи.
2. Да знае различните видове кофражни системи – да разчита чертежите и детайлите по техническите спецификации.
3. Да знае разходните норми и изчислява количества.

ІV. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:
1. Длъжността е пряко подчинена на Техническия ръководител на обекта.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Образование – средно с професионална квалификация или при липса на документи точка 2.
2. Професионален опит – минимум шест месеца стаж по специалността или предишен опит с минимум шест месеца трудов договор.

VI. МЕСТОРАБОТА
1. Позицията включва обекти в цялата страна - мобилна месторабота в различни райони на страната съгласно обектите за работа на фирмата и проектите за изпълнение.
2. МЕСТОРАБОТА – СОФИЯ

VII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
1. Конкурентна работна залата
2. Работно Време – сумирано работно време, 8:00 до 18:00 с две почивки от по 30 мин. и една обедна почивка от 1 час.
3. Почивни дни: събота и неделя, включително и официални празници
4. Срок на договора – договор с продължителност 1 година, с възможност за удължаване.

Повече информация относно заплащането и условията за работа ще бъде обсъдена с избраните кандидати, които ще бъдат поканени на интервю.

Careerdays.bg