Конструктор работещ с клиенти
Велико Търново, други в България
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Конструктор работещ с клиенти

Велико Търново, други в България длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Канак ООД е производител и доставчик на висококачествени щанцови инструменти, с производствена база в Горна Оряховица и с офиси в София и в Труд, пловдивмско, част от групата KANAK от Чехия.

Изработваме и доставяме висококачествени щанцови инструменти за основните, както и за по-малки български предприятия от опаковъчната и от печатарската индустрия.

Отговорности

1. Приема и разработва поръчки от клиентите, следи за състоянието на клиентската база.
2. Разработва единичен дизайн и щанц форми по заявка.
3. Определя цената на разработените поръчки.
4. Съгласува разработените поръчки с клиентите.
5. Изпраща утвърдените поръчки към адмистративен отдел и производствен отдел за по нататъчна работа.
6. Клиенти:
• Следи за появата на нови клиенти на пазара.
• Агитира клиентите за работа с фирмата.
• Следи за причините за отказали се клиенти.
• Предлага ценовата политика спрямо някой клиенти.
7. Работи, съобразявайки се с изискванията за функционалност, технологичност, практическа приложимост и оптимално използвае на ресурсите.
8. Поддържа в изряден вид работното си място.
9. Следи за изправното състояние на повереното му оборудване и инструменти.
10. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност.
11. Изпълнява и други конкретни задачи, възложени му от ръководството.
12. Всеки 3 месеца прави справка за клиентската база и ги изпраща на Управителя (прокуриста):
• Списък на клиентите работили с фирмата през 3-месечието, подредени според оборота.
• Списък на новите клиенти.
• Списък на клиентите не поръчвали през настоящето тримесечие, а поръчвали през предходното.
13. Носи отговарност за правилното ползване на повереното му оборудване.
14. Носи отговорност за формиране на положително отношение на клиентите на фирмата към самата фирма.
15. Носи отговарност за правилното и икономично изполвзане на материалните ресурси.
16. Носи отговарност при установени липси на материали, инструменти и оборудване, поверени му във връзка с работата.
17. Носи отговарност за некачествена изработка или при несъобразяване със заложените изисквния на поръчката.
18. Носи отговорност при несъобразяване със заложените изисквания в заявката.
19. Длъжен е да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
20. При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- правилната есплоатация и доброто състояние на поверената му техника и инструменти;
- бързината и точното изпълнение на поръчките.

Изисквания и необходими умения

Постижения в предишни дейности, назначения и длъжности.

Вид и равнище на образованието: висше или средно техническо.

Трудов опит и стаж по специалността, поне 2 години.

Специалните умения: Компютърна грамотност: работа с CAD – системи, Outlook, Windows Office Documents, COREL.

Поведенчески характеристики : способност за работа самостоятелно и в екип.

Личностни изисквания към изпълнителя: сръчност, отговорност, прецизност,инициативност, честност, лоялност, адаптивност и желание за усвояване на нови умения и за развитие.

Ние Ви предлагаме

Работа във високо професионален международен екип със стремеж за устойчив растеж и развитие.

Информация за контакт

Телефон: 0885 874 968

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner