Екологично сдружение За Земята
Координатор финансово управление на проекти
София
под-изпълнител, свободна практика
От 1500 до 2000 лв.

Координатор финансово управление на проекти

София под-изпълнител, свободна практика От 1500 до 2000 лв.

Отговорности

● Финансово управление и отчитане на проекти и комуникация с донорите;
● Съдействие при бюджетиране на нови проекти;
● Разработване и актуализиране на финансови процедури и политики;
● Контрол на паричните потоци и ликвидността;
● Изработва бюджет на организацията и следи нивото на планираните непреки разходи по проекти;
● Отговаря за финансовата отчетност, правила и процеси.

Изисквания и необходими умения

● Икономическо образование;
● Опит в управление на проекти и финансовото им отчитане;
● Опит - мин. 3 години с финансов мениджмънт;
● Умение да работи, както в група, така и да бъде инициативен и самоорганизиран;
● Добри комуникационни способности;
● Говорим и писмен английски език;
● Ангажираност по теми, свързани с екологична и икономическа справедливост и каузите на За Земята - пожелателно.
● Опит във фондонабиране - пожелателно.

Ние Ви предлагаме

● Заетост: Гъвкаво работно време и между 50 - 70 % заетост.
● Вид на договора - външен консултант с издаване на фактура по възможност или срочни трудови договори
● Старт: по договаряне
● Заплащане: адекватно за сектора (брутна сума 1500,00 лв. при 50% заетост)
● Къде: може да е базиран във всяка точка на страната, но работата изисква спорадични пътувания за срещи с екипа в София
VCD