Клийнтех България ООД
Координатор на проекти
София
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.

Координатор на проекти

София длъжност на пълно работно време От 2000 до 3000 лв.

За нас

Клийнтех България e бизнес мрежа за чисти технологии, иновации и устойчиво развитие. Организацията работи активно в посока въвеждане на ресурсно ефективни решения, водещи до преминаване към нови бизнес модели за преход към ниско въглеродна и кръгова икономика. Клийнтех България е официален партньор на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ) – звено на ЕК, в направленията Устойчива енергия, Климатични промени и Устойчиво производство; Координатор и партньор е в редица международни проекти Хоризонт 2020, ИНТЕРРЕГ, ЕРАЗЪМ + и участва активно в множество национални програми и инициативи.

Отговорности

Проектният координатор ще бъде ангажиран с проекти и текущи дейности на организацията. Позицията е свързана с подготовка, подаване, управление, изпълнение и отчитане на проекти по национални и международни програми, както и с работата по предстоящи процедури и схеми в рамките на новия програмен период 2021-2027г.. Работата включва комуникация и координация с консорциуми от международни партньори и директна връзка с звена на Европейската комисия и национални и европейски институции.

Изисквания и необходими умения

Висше образование, минимум степен „Бакалавър“;

Отлично владеене на английски език;

Много добро познаване на проектния цикъл:
- Програмиране, планиране и подготовка на проект
- Планиране и управление на времето
- Международни партньори и проектни екипи
- Оценка на риска, взимане на решения и разрешаване на конфликти
- Управление на заинтересованите страни
- Информационни системи и системи за отчетност
- Мониторинг и оценка
- Маркетинг, реклама и получаване на средства
- Планиране на бюджет и управление на финансите

Умения за планиране и управление на време, хора и ресурси;

Много добри познания при подготовката, подаването и отчитането на проекти;

Компютърна грамотност;

Мин. 3 години опит в управлението на европейски програми и инициативи, както по национални, така и по международни схеми в сферата на иновациите, науката, образованието и технологиите;

Опит в сферата на чистите технологии, биотехнологиите и устойчивото развитие е предимство

Възможност за пътуване

Ние Ви предлагаме

Ако желаете да работите в динамична среда, в която да бъдете мотивирани да дадете своя принос, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо.

Кандидатури без мотивационно писмо няма да бъдат разглеждани.

Информация за контакт

Телефон: +359 889 394 036

ITCD