Ланкс ЕООД
Кранист на кулокран / Turmdrehkranfuehrer
други в чужбина, Германия
длъжност на пълно работно време

Кранист на кулокран / Turmdrehkranfuehrer

други в чужбина, Германия длъжност на пълно работно време

За нас

Българска строителна компания с дългогодишен опит в сферата на строителството търси да назначи кулокранист за обект на фирмата във Федерална Република Германия за период от 5 месеца.

Отговорности

* Управление на кулокран с долно или горно въртене във всички етапи по вдигане, преместване и спускане на товари на територията на строителния обект.
* Водене на дневник за техническото състояние на кулокрана.
* Спазване на нормативната уредба по ЗБУТ и еквивалента му в немското законодателство.
* Извършване на други спомагателни дейности на строителния обект при необходимост.

Изисквания и необходими умения

* Валидно свидетелство (правоспособност) за управление на кулокран.
* Мин. 3 години професионален опит.
* Средно образование.
* Отлично познаване и боравене със съответната техника.
* Добра техническа грамотност и познаване на нормативната база в строителството.
* Познаване на Наредбата за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения на ДАМТН.
* Точна преценка за вдигане, преместване и спускане на всякакъв вид товари в строителството.
* Познаване и разчитане на проектна документация и конструктивни планове и чертежи.
* Умение за работа в екип.
* Шофьорска книжка - категория В.
* Чисто съдебно минало.
* Владеенето на немски език не е задължително, но ще се смята за предимство.

Ние Ви предлагаме

* Отлични условия на труд.
* Конкурентно заплащане.
* Срочен трудов договор + командировъчни.
* Работно облекло и всички необходими условия за ефективно изпълнение на служебните ангажименти.
* Осигурен транспорт от България до Германия.
* Осигурена квартира в Германия за периода на договора (вкл. разходи за ток, вода, интернет и т.н.).
* Осигурен транспорт от Германия до България след приключване на договора.
* Възможност за продължаване на трудовите взаимоотношения с компанията след приключване на проекта.


При интерес, моля изпратете актуална автобиография чрез бутона за кандидатстване на JobTiger най-късно до 20.04.2019 г. Начална дата на проекта в Германия: 02.05.2019 г.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените кандидати щe бъдат поканени на интервю.
Zaplatomer.bg