Логопед
София
длъжност на пълно работно време

Логопед

София длъжност на пълно работно време

За нас

Основно училище „Джани РоДари” за чужди езици, йога и изкуства има разработена концепция за възпитателно-образователния процес от детската градина и ясла до VІІ клас. Училището успешно съчетава българските образователни традиции с европейските стандарти в образованието.

Отговорности

Осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата, нуждаещи се от обща и допълнителна подкрепа чрез провеждане на ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на децата.

Изисквания и необходими умения

Кандидатите трябва да са завършили необходимото образование и да имат минимум 2 години професионален опит.Сключва се договор с ЧОУ "Джани Родари" ЕООД

Информация за контакт

Телефон: 0896769239

Zaplatomer Banner