JTR
Машинен Инженер
гр. Шумен
длъжност на пълно работно време
VCD