Си Би Екс България АД
Машинен Оператор
Елин Пелин
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.
ITCD