ИМПУЛС АД
Машинен оператор ММ с ЦПУ
Габрово
длъжност на пълно работно време

Машинен оператор ММ с ЦПУ

Габрово длъжност на пълно работно време

Отговорности

Управление и контрол на металообработващите машини с ЦПУ управление;
Извършва самоконтрол ( контрол на продукцията по време на производството) с предвидените и проверени средства за измерване и регистрира резултатите;
Следене състоянието на режещите инструменти, своевременно подменяне и внасяне на необходимите корекции;
Поддържане на хигиена и ред на работното място;
Отчита работата в ERP системата.

Изисквания и необходими умения

Техническа грамотност за работа с машини с ЦПУ управление и измервателна техника;
Възможност за работа на смени;
Отговорност, организираност, точност и прецизност в работата;
Работна дисциплина.

Ние Ви предлагаме

Вътрешно-фирмено обучение за кандидатите без опит;
Стартова заплата за кандидати без опит – 850 лв. и 100 лв. - допълнително материално стимулиране;
Ваучери за храна на стойност 80 лв.;
Транспорт;
Специализирано работно облекло и лични предпазни средства;
Обучения и възможност за кариерно развитие;
Социална ангажираност от страна на работодателя;
Дългосрочна заетост;
Сигурност, стабилност и дългосрочна перспектива.
JobTiger Banner