Toro Group S
Машинен оператор, опаковане/увиване
Своге
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Машинен оператор, опаковане/увиване

Своге длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

За нас

За нашия клиент, Монделийз България Продакшън, търсим да назначим Машинен оператор, опаковане/увиване, позициониран във Фабрика за шоколадови изделя гр. Своге
Лиценз с № 2418 от 18.12.2017

Отговорности

Описание на длъжността:

Подготвя работното си място в съответствие с установената програма за работа (подсигурява наличието на полуфабрикати, необходимите опаковки, подходящо оборудване за работа и безопасност).

Опакова всички планирани гами продукти, в съответствие с разходните норми, инструкциите за работа и контрол, прилагани за конкретното работно място и попълва правилно и навреме записите в контролните карти и други формуляри.

Спазва общите изисквания за качество.

Постига планираните обеми в съответствие с основните оценки на представянето: ефективност, качество, производителност съгласно производствените стандарти, установени за всяка гама продукти и всяко работно място.

Почиства работното си място (оборудване, инструменти и територията около работното място) и попълва необходимите формуляри.

Спазва изискванията за разделно събиране на отпадъците

Отговаря за гладкото прехвърляне на производствената дейност между смените, за продължаване функционирането на машините и оборудването в нормални условия, извършвайки в подходящи условия дейности по предаване – приемане на смяната.

Прилагайки специфичните стандарти за работа и безопасност, а също и противопожарни условия, отговаря пряко за функционирането в безопасни условия на оборудването и машините, с които работи.

Изисквания и необходими умения

Изисквания:

Средно образование или квалификация

Знания за добри производствени практики и безопасност на работното място

Знанията за опаковането на шоколадови изделия (суровини, рецепти за производство, работа на оборудването, инструкции за работа, контрол, почистване) са предимство.

Добри умения за общуване и работа в екип

Стремеж към постигане на поставените цели

Ние Ви предлагаме

Компанията предлага:

Месечна заплата 1005 лв. - 1005 лв. (бруто в лв.)

Трудов договор, осигуровки върху реалните възнаграждения, много добро заплащане, изградена бонусна схема

Допълнителна здравна застраховка

Застраховка “Живот” и “Злополука”

Годишни медицински прегледи

Покриване на разход за храна до 55% за изхранване на територията на фабриката

Безплатни продукти на тримесечие;

Покриване разход за детска градина и ясла до определен лимит;

Еднократна финансова помощ при раждане на дете;

Осигурен транспорт до дестинации в района;

Изплащане на процент прослужено време в пълен размер независимо от естеството на трудовия стаж.

Информация за контакт

Телефон: 0886 846 561

VCD