Машинен оператор производство на пластмаса
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Машинен оператор производство на пластмаса

Пловдив длъжност на пълно работно време

За нас

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) e водеща световна технологична компания, която подсилва трансформацията на обществото и индустрията, за да постигне едно по-продуктивно и устойчиво бъдеще. Свързвайки софтуер с портфолиото си от решения в областите на електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика, автоматизация на процеси и задвижвания, АББ надскача границите на технологиите, за да повиши производителността до нови нива. С доказана история на постижения от над 130 години, успехът на АББ е воден от 110 000 талантливи служители в над 100 държави.


Във връзка с повишаване на нашето производство, търсим да назначим:

Машинен оператор производство на пластмаса

Отговорности

• Зарежда машината с необходимите суровини и материали за работа както и работното си място;
• Работи с везна, на която се измерва теглото на суровия материал;
• Стартира машината в производствен процес, следи за неговото правилно протичане и завършване;
• Контролира и следи за качеството на произведените детайли;
• Подрежда суровините и отлетите компоненти в предназначените за тази цел места;
• Следи за износването на машините и тяхната правилна работа и при нужда навреме уведомява отговорните лица;
• Следва всички инструкции, дадени му от прекия ръководител за извършване на производствената дейност;
• Спазва правилата за движение на материалите и суровините;
• Спазва инструкции за работа с преси, шприцове и матрици;
• Спазва установения ред и изисквания за безопасност и здраве при работа;
• Почиства работното си място на края на смяната спазвайки установения план.

Изисквания и необходими умения

• Средно образование;
• Възможност за работа на 3 смени;
• Дисциплинираност и отговорност;
• Умения за работа в екип.

Ние Ви предлагаме

• Отлични условия на работа в динамична среда;
• Допълнително здравно осигуряване ;
• Работа в млад и енергичен екип;
• Мотивиращо заплащане и социални придобивки;
• Организиран транспорт до работното място;
• Осигурено медицинско обслужване на място;
• Възможности за развитие в международна компания.

Информация за контакт

Телефон: 032 348 786

JobTiger Banner